ZAMAT 2022


18.11.2022 sa 8 žiakov našej školy zúčastnilo matematickej súťaže ZAMAT na Gymnáziu J. Lettricha v Martine. Súťažné tímy štvrtákov a piatakov museli vyriešiť 25 príkladov a 4 bonusové úlohy. Víťazom  sa stalo v každej kategórii družstvo, ktoré to stihlo v najkratšom čase. Naši štvrtáci v zložení: Samuel Christofer  Lilge, Ján Samuel Cingel,  Hugo Harminc a Daniela Račáková obsadili nádherné 2. miesto. Blahoželáme a tešíme sa z úspešnej reprezentácie  našej školy.

                                                                                                                RNDr. Iveta Štefančíková

 Naspäť