Konzultačné popoludnie


Oznamujem rodičom, že vo štvrtok 10.11.2022 od 14.30 do 17.30 sa v priestoroch školy uskutoční konzultačné popoludnie. Rozpis miestností bude zverejnený vo vestibule školy. Do 16.00 bude možnosť konzultácií s pedagogickými asistentkami.


Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠNaspäť