Na Mudroňke testovali pohybové predpoklady žiakov


Projekt testovania pohybových predpokladov žiakov prvého a tretieho ročníka základných škôl sa realizoval v októbri 2022 aj v ZŠ P. Mudroňa v Martine.  Cieľom tohto celoslovenského projektu je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov  ich dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka na Slovensku.

40 prvákov a 31 tretiakov zo ZŠ P. Mudroňa sa zapojilo do testovania v 10 disciplínach. Pedagógovia školy, rozhodcovia,  pri jednotlivých disciplínach zaznamenali aj niektoré výborné výkony nádejných mladých športovcov.

V predklone v sede s dosahovaním rozhodovala ohybnosť a tú má na Mudroňke najlepšiu tretiačka Aneta Kováčiková (+ 21 cm).

Opakovanú zostavu s tyčou najrýchlejšie zvládol  prvák Tomáš Rakovský (16,1s).

Vo výdrži v zhybe nadhmatom bol najlepší tretiak  Max Braun  (47 s).

Skok do diaľky z miesta mal najlepší tretiak Samuel Šumichrast  (174 cm).

Kotúľanie troch lôpt išlo najrýchlejšie Bohuslavovi Škutovi (14 s).

V člnkovom behu 4x10m bol najrýchlejší Tomáš Grusman a Mykhailo Kelemen   (obaja po 11,4 s).

Vo vlajkovej naháňačke bola  najšikovnejšia prváčka  Zoja Demeterová (24 vlajok).

Najvytrvalejším v člnkovom behu na 20 m bol  M. Braun, ktorý prebehol v stanovenom limite najviac úsekov (80 úsekov, t.j.1600 metrov).

V disciplíne ľah-sed za 1 minútu mal najlepší výkon M. Braun  (51).

Každý žiak dostane neskôr certifikát, na aký šport by sa mohol zamerať a kde by mohol najlepšie uplatniť svoje vrodené pohybové predpoklady.


Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť