Poďakovanie za spoluprácu


Spolupráca so zriaďovateľom a s poslancami mestskej časti Stred bola pre našu školu vždy veľmi dôležitá. Za posledné 4 roky priniesla pre ZŠ, P. Mudroňa opäť veľa pozitív a ďalšiu obnovu. VMČ Stred (Bruno Horecký, Igor Homola, Kristína Šubjaková, Peter Buocik) urobil v spolupráci s mestom Martin za toto obdobie viacero aktivít a investícií v prospech Mudroňky:

·     inštalácia nadštandardných dopravných značení pri škole (maketa policajta, reflexné dopravné značky, červeno-biele priechody pre chodcov),

·         obnova bezpečnostných zábradlí pri našej škole,

·         rekonštrukcia chodníka pri škole zo zámkovej dlažby na Ul. Hroboňa,

·        každoročné dopĺňanie hracích prvkov na detskom ihrisku (šmýkačka, domček, hojdačky, kolotoč),

·         inštalácia nových lavičiek a smetných košov v areáli školy,

·         výmeny piesku v pieskovisku a v doskočisku,

·         obnova posilňovne školy (dotácia na nákup fitnes prvkov),

·         osadenie knižnej búdky v areáli školy,

·         budovanie vonkajšej fitnes dráhy v športovom areáli školy,

·         vybudovanie nových chodníkov zo zámkovej dlažby do jedálne a kuchyne,

·         oprava strechy školskej jedálne a vymaľovanie interiéru jedálne a kuchyne,

·    vybudovanie nového  parkoviska s prístupovou komunikáciou pri školskej jedálni.

Za tieto aktivity a spoluprácu v rokoch 2019 – 2022 v prospech našej školy ďakujem všetkým členom VMČ Stred.

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ 

               Hracie prvky                                                                 Priechod pre chodcov

 

                Chodníky a parkovanie pri ŠJ                                                 Posilňovacie prvky

 

 Naspäť