SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY – OVOCNÝ TÝŽDEŇ - POĎAKOVANIE


Ako sa z ovocného dňa stal ovocný týždeň

Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a žiakom, ktorí minulý pondelok poslali/priniesli do školy ovocie a zeleninu. Odozva na našu výzvu nás milo prekvapila a veľmi potešila.

Množstvo ovocia a zeleniny, ktoré sme dostali, prekonalo naše očakávania. Jabĺk, hrušiek, hrozna, mrkvy a iného ovocia a zeleniny bolo toľko, že sme mohli deťom pripraviť nie jeden ovocný deň, ale celý zdravý ovocný týždeň. Zásluhu na tom majú aj žiaci, ktorí pod vedením p. učiteliek na hodinách techniky a chemicko-biologických praktík pomáhali ovocné občerstvenie pripravovať.

Veríme, že všetkým sa táto aktivita páčila. Možno by ste, milí rodičia, boli niektorí prekvapení, s akou chuťou vaše deti jedia ovocie alebo zeleninu. Keďže aj my, učitelia, sme mali možnosť ochutnať, môžeme potvrdiť, že všetko bolo naozaj výborné, sladké, chutné. Tak to asi má byť, keď sú plody dopestované a darované s láskou.

Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu pri ďalších akciách.