Elektronický vrátnik funguje


Oznamujeme rodičom, že elektronický vrátnik pri vchode do školy vľavo je už v prevádzke.

Využívať ho môžu rodičia, ktorí prídu po svoje dieťa napr. na lekárske vyšetrenie, konzultáciu s učiteľom, ... (tlačidlo tajomníčka školy).

Ďalšie využitie je pri odchode dieťaťa z ŠKD. Vtedy rodičia môžu využiť elektronického vrátnika podľa oddelenia (v prípade, že pri vchode je viac rodičov a jeden zvolí jednotlivé oddelenie, musí ďalší rodič počkať na ukončenie hovoru a až potom stlačí tlačidlo svojho oddelenia). V prípade, že žiaci ŠKD sú na školskom dvore, musia rodičia naďalej využívať mobilný telefón.

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠNaspäť