TEQ ONE v škole


Čo to je TEQ ONE? Pre viacerých je to stále novinka. Tí, ktorí sa zaoberajú športovými hrami – možno  nie. Ide o inovatívny zaoblený stôl – podobný stolno-tenisovému. Na tomto stole sa dá hrať až 5 športových hier: TEQBALL, TEQPONG, TEQIS, TEQVOLY, QATCH. . Je to obdoba známych športových hier: nohejbal, stolný tenis, tenis, volejbal, hádzaná.

V škole sme vypracovali projekt v zamestnaneckom grante MOBIS Nadácie Pontis. Boli sme úspešní a získali sme 3000 €, z ktorých sme zakúpili TEQ ONE stôl spolu s jeho inštaláciou na školskom dvore. Škola sa na projekte podieľala sumou 50 €.

Názov projektu vystihuje implementovanie nových športov do telesnej a športovej výchovy v škole. Ide o to, aby si žiaci, resp. zamestnanci vytvárali a udržiavali vzťah k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu využitím nových zaujímavých TEQ športov na hodinách telesnej výchovy, počas záujmovej činnosti aj vo svojom voľnom čase. Pravdepodobne ide o jediný takýto stôl v Martine, možno aj v okrese. Veríme, že nájde svojich priaznivcov medzi žiakmi, učiteľmi a možno aj verejnosťou.

Mgr. Jozef Krížo

 Naspäť