Novinky v škole


Novinky v škole

Počas letných prázdnin  na Mudroňke nezaháľali  a  v škole a v jej areáli  pribudli  ďalšie novinky.

V budove školy  kompletne zrekonštruovali a vymaľovali učebňu (trieda 4.A) z prevádzkových nákladov školy  (3072,10 eur).

Z prostriedkov mesta Martin (5340,90 eur) vymaľovali školskú jedáleň s kuchyňou.

Najväčšou novinkou v areáli školy je budovanie nového vonkajšieho fitka.  Od leta sú tu prvé tri nové vonkajšie fitnes prvky, ktoré budú žiaci používať najmä na hodinách telesnej výchovy. Financie na ne boli uhradené z rozpočtu Výboru mestskej časti Martin – Stred (4000 eur).

Okrem toho v športovom areáli školy osadili  prvý martinský športový teqballový stôl, na ktorom sa dajú hrať rôzne loptové hry. Finančné prostriedky naň boli získané vďaka  projektu v zamestnaneckom grante MOBIS z nadácie Pontis (3000 eur).


Text a foto: Bruno Horecký

 Naspäť