Otvorenie šk. roka 2022/2023


Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 05. 09. 2022 o 8.00 na školskom dvore. Vstup žiakov na školský dvor bude cez hlavnú bránu vedľa školy od 7.45 h. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roka v triedach cez školský rozhlas.

Žiakov 1. ročníka a nových žiakov z vyšších ročníkov budú podľa zoznamov zadeľovať do tried triedni učitelia ráno pred školou.

Žiaci odovzdajú triednym učiteľom Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, resp. stále je možnosť odovzdať vyhlásenie prostredníctvom EduPage.

V prvom ročníku sa po otvorení školského roka uskutoční krátke rodičovské združenie, na ktorom budú rodičia informovaní o organizácii vyučovania, zápise do ŠKD, stravovaní v ŠJ a školských pomôckach. Na rodičovskom združení môže byť prítomný len jeden z rodičov.

Ranný ŠKD nebude 5. 9. 2022 v prevádzke.

Popoludní bude ŠKD do 15.00 h.

Stravovanie v ŠJ začína 5. 9. 2022.

9.45 - obed pre 1. - 4. ročník.

10.00 - obed pre 5. - 6. ročník.

10.15 - obed pre 7. - 9. ročník.

10.35 - obed pre žiakov ŠKD.

Vedenie školy

Zelená otvoreným školámNaspäť