Oznam stravníkom


Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa stravovalo v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023  je potrebné, aby si prišli prevziať poukážky na zaplatenie stravy už  v auguste 2022. Každý  stravník si musí priniesť čip, ktorý používa na vstup do školy. Tento sa bude používať aj na odobratie stravy. Výdaj poukážok a aktivácia čipov bude prebiehať v školskej jedálni od 24.8.2022 v čase 8.00 -14.00 h. Stravu je potrebné zaplatiť pred začiatkom školského roka.

Oznam sa týka aj rodičov budúcich prvákov, zamestnancov školy, a zamestnancov ZUŠ, ktorý sa budú stravovať v školskej jedálni. Čip si môžete prevziať u tajomníčky školy.

Ďakujeme za pochopenie.

 

                                                                    M. Ferencová, vedúca ŠJ

 Naspäť