Letný ŠKD - zmena príspevku


Na základe Rozhodnutia mesta Martin o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení za obdobie školských prázdnin podľa VZN č. 97 bol stanovený príspevok na žiaka školského klubu detí vo výške 17,60 EUR/4 dni od 1. - 7. júla 2022 (4,40 EUR/1 deň).

Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

 

Základná škola ponúka pre žiakov, ktorí navštevujú ŠKD

PREVÁDZKU  ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

v dňoch 1. - 7. júla 2022,
každý deň v čase od 7.00  do  14.00 hod.

Prevádzka ŠKD je podmienená záujmom a minimálnou účasťou 15 detí.

Príspevok na čiastočnú úhradu za starostlivosť o žiaka v školskom zariadení je vo výške 17,60 €/4 dni od 1. - 7. júla 2022 (4,40 €/1 deň).
Program bude prispôsobený podľa počasia - plánované sú športové aktivity, zábavné hry a súťaže, ľahká turistika v blízkom okolí, výtvarné činnosti, ...
Ostatné výdavky: podľa plánovaných aktivít (cestovné, vstupné, obed,...) s upresnením vždy deň pred plánovanou aktivitou.

Rodič zabezpečí dieťaťu pitný režim a suchú stravu.    

V prípade záujmu je možné dieťa prihlásiť u triedneho učiteľa  najneskôr do 17. 6. 2022.

 

                                                                                              Mgr. Tatiana MikulkováNaspäť