Testovanie 9 – 2022: Naši deviataci opäť vynikajúci


6. apríla 2022 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

Už pravidelne patria naši žiaci k veľmi úspešným a aj tento rok dosiahli v celoslovenskom testovaní výborné výsledky.

Úspešnosť našich deviatakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 77,1 %,  čo je o 18% viac ako je celoslovenský priemer (59,1%).

 

V teste z matematiky bola úspešnosť našich žiakov 69,1%, čo je o 15,9 % viac ako priemerná úspešnosť v SR (53,2%).

 

Sme radi, že Testovanie 9 – 2022 žiaci zvládli s vynikajúcimi výsledkami  a želáme im, aby sa im rovnako darilo aj v štúdiu na stredných školách.

Všetkým deviatakom aj pani učiteľkám blahoželáme a ďakujeme za svedomitú prípravu.

Na testovanie žiakov 9. roč. pripravovali: zo slovenčiny Mgr. Ollerová a Mgr. Dundeková, z matematiky Mgr. Sýkorová.

                             Mgr. Ľubica Ollerová, ved. PK SJLNaspäť