Konzultačné popoludnie


Oznamujem rodičom, že vo štvrtok 21.4.2022 od 14.30 do 17.30 sa v priestoroch školy uskutoční konzultačné popoludnie. Rozpis miestností bude zverejnený zajtra vo vestibule školy.

V priebehu konzultačného popoludnia môžu niektorí triedni vyučujúci organizovať triedne schôdze rodičovského združenia, o čom vás budú informovať.

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠNaspäť