Testovanie 9-2022 (riaditeľské voľno)


Oznamujeme žiakom a rodičom, že v stredu 6. apríla 2022 bude v škole prebiehať TESTOVANIE 9 – 2022. Z tohto dôvodu budú mať žiaci 5. – 8. ročníka

RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

Žiaci uvedených ročníkov budú odhlásení zo školského stravovania.

 

Pokyny pre žiakov – T9-2022:

-       žiaci musia byť v škole najmenej 20 minút pred začiatkom testovania

-       začiatok testovania je o 8,00 hod.

-  počas testovania môžu žiaci opustiť triedu (učebňu) iba vo výnimočných prípadoch (napr. v prípade nevoľnosti)

-       počas testovania si žiaci nemôžu navzájom požičiavať pomôcky

-  na matematike môžu žiaci používať kalkulačku, ktorá umožňuje základné počtové výkony a nedokáže vykresľovať grafy, zjednodušovať algebrické výrazy obsahujúce premenné, počítať korene, môžu používať uhlomer, kružidlo, pravítko, pero, ktoré píše namodro a ceruzku

-  na slovenskom jazyku môžu žiaci používať iba pero, ktoré píše namodro

-   žiaci nemôžu používať mobilné telefóny ani iné elektronické zariadenia, študijné materiály a pomôcky, vlastnoručne vyrobené výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel a podobne

-        matematika – čas riešenia 90 minút, počet úloh 30

-       slovenský jazyk a literatúra – čas riešenia 70 minút, počet úloh 30

-  ďalšie informácie k testovaniu nájdete na stránke www.nucem.sk v sekcii Testovanie 9

                                                                                                  Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠNaspäť