Konzultačné popoludnie online


Oznamujem rodičom, že konzultačné popoludnie online sa uskutoční vo štvrtok 20.1.2022 od 14.30 do 17.30 prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prihlasovanie k jednotlivým vyučujúcim bude možné prostredníctvom rezervačného systému v EduPage.

V priebehu konzultačného popoludnia môžu niektorí triedni vyučujúci organizovať triedne schôdze rodičovského združenia online, o čom vás budú informovať.

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠNaspäť