Olympiáda zo SJL


Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Napriek tomu, že sa učíme systémom raz v škole – raz doma, prezenčne – dištančne, predmetové olympiády sa konajú. Hoci online, v upravenej forme a v sťažených podmienkach.

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka sa konalo 15. 10. 2021. Úlohy netradične zostavovala aj pre školské kolo celoslovenská komisia a boli veľmi náročné. Úspešnými riešiteľkami sa stali Lea Ďuríková a Lea Migrová z 9. A. Pri zhodnom počte bodov rozhodoval čas, a tak do okresného kola postúpila Lea Ďuríková.

Okresné kolo sa bude konať 12. 11. – tiež formou online testu. Držíme Lei palce!

Ľ. OllerováNaspäť