Obnovenie prezenčného vyučovania v škole


Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že obnovenie prezenčného vyučovania po karanténe sa začína 23. 09. 2021 (štvrtok). Vyučovať sa bude podľa riadneho rozvrhu. V prevádzke bude školský klub detí aj školská jedáleň.

Podmienky vstupu žiakov do školy:

- Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci ho odovzdajú pri vstupe do školy (ranný filter), resp. prostredníctvom EduPage.

- Odporúčame rodičom, ktorí si prevzali ATG testy zo školy, aby v stredu, resp. štvrtok pred vyučovaním urobili kontrolné testovanie svojho dieťaťa a výsledok oznámili svojmu triednemu učiteľovi. 

- Žiaci majú minimálne dve rúška (jedno zabalené vo vrecku v školskej taške).

- Žiaci, ktorí v mesiaci september prekonali ochorenie COVID 19, môžu nastúpiť do školy len s potvrdením svojho lekára.

Prosíme rodičov, aby dôsledne sledovali zdravotný stav svojich detí a neposielali ich do školy, ak preukazujú akékoľvek príznaky ochorenia (nádcha, kašeľ, bolesť hlavy, hrdla, brucha, zvýšená teplota, ...).

Vedenie školy


Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka


Viac informácií nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/



Naspäť