Otvorenie školského roka 2021/2022


Otvorenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 02. 09. 2021 o 8.00 na školskom dvore. Vstup žiakov na školský dvor bude cez hlavnú bránu vedľa školy od 7.45 h. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie školského roka v triedach cez školský rozhlas.

Podmienkou vstupu žiakov do školy je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci ho odovzdajú pri príchode na školský dvor.

V prvom ročníku sa po otvorení školského roka uskutoční krátke rodičovské združenie, na ktorom budú rodičia informovaní o organizácii vyučovania, zápise do ŠKD, stravovaní v ŠJ a školských pomôckach. Rodičovského združenia sa môže zúčastniť len jeden zákonný zástupca žiaka. Potrebné je rúško. Podmienkou vstupu rodičov žiakov 1. ročníka do priestorov školy je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka.

Ranný ŠKD nebude 2. 9. 2021 v prevádzke.

Popoludní bude ŠKD do 15.00 h.

Stravovanie v ŠJ začína 2. 9. 2021.

9.45 - obed pre 1. - 4. ročník.

10.00 - obed pre 5. - 6. ročník.

10.15 - obed pre 7. - 9. ročník.

10.35 - obed pre žiakov ŠKD.

Vedenie školy

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka


Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka

Viac informácií nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ 

 Naspäť