ZBER PAPIERA


Dátum: 19. – 20. mája 2021

Čas:      od 13,30 – 16,30 hod.

Miesto: školský dvor

Najaktívnejších žiakov a triedy s najväčším množstvom nazbieraného papiera škola odmení vecnými cenami.

Kartón a papier je potrebné zviazať oddelene.

                                                          Mgr. Z. Lietavcová a Mgr. L. Lacková

                                                   Naspäť