Vyučovanie od 1.3.2021


 

OZNAM - VYUČOVANIE OD 1.3.2021

 

1.         Od 1. marca sa budú prezenčne vyučovať žiaci ročníkov 1. - 4., ktorí navštevujú školský klub detí. Ide o deti rodičov pracujúcich v kritických infraštruktúrach a deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domácnosti. Podmienkou je čestné prehlásenie obidvoch zákonných zástupcov žiaka.

 

2.           Negatívny PCR alebo antigénový test obidvoch zákonných zástupcov škola vyžaduje k nahliadnutiu v deň nástupu žiaka do školy (1.3.2021, pondelok ráno).

 

3.           ŠKD bude otvorený od 6.30 do 15.30. Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené pre žiakov aj zamestnancov školy. V prípade, že žiak od 1.3.2021 do školy nenastúpi, je potrebné odhlásenie zo stravovania v školskej jedálni.

 

4.        Od 1. marca bude pokračovať dištančné vyučovanie v ročníkoch 1. – 9. (platia skrátené hodiny, začiatky vyučovacích hodín – podľa platného rozvrhu).

 

5.      Dôležité: Mesto Martin ma zriadené dve MOM. Objednať na testovanie sa môžete: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

  

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠNaspäť