19. a 20. máj 2021
ZBER PAPIERA
7. a 8. apríl 2021
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

2% dane z príjmu


   

Ak sa tak rozhodnete, tlačivá si môžete stiahnuť tu:

VYHLÁSENIE

POTVRDENIE

resp. Vám ich pošleme po Vašom dieťati. Už vopred ďakujeme.

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy      Ing. Martina Jankolová, predseda RZ

 Naspäť