Vyučovanie od 22.2.2021


OZNAM - VYUČOVANIE OD 22.2.2021

1. Od 22. februára sa budú žiaci ročníkov 1. – 4. vyučovať prezenčne v škole podľa rozvrhu. Podmienkou je čestné prehlásenie (príloha 1) obidvoch zákonných zástupcov žiaka.

2. Negatívny PCR alebo antigénový test obidvoch zákonných zástupcov škola vyžaduje k nahliadnutiu v deň nástupu žiaka do školy (22.2.2021, pondelok ráno).

3. ŠKD bude otvorený od 6.00 do 16.00. Stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené pre žiakov aj zamestnancov školy. V prípade, že žiak od 22.2.2021 do školy nenastúpi, je potrebné odhlásenie zo stravovania v školskej jedálni.

4. Od 22. februára bude dištančne pokračovať vyučovanie v ročníkoch 5. – 9. (platia skrátené hodiny, začiatky vyučovacích hodín – podľa platného rozvrhu).

5. Od 22. februára pokračujú v prezenčnom vzdelávaní tí žiaci ročníkov 5. – 9., ktorí nemajú možnosť vzdelávať sa dištančnou formou. Podmienkou ostávajú skupiny 5+1, čestné prehlásenie (príloha 2) obidvoch zákonných zástupcov a ich (aj žiaka) negatívny PCR alebo antigénový test k nahliadnutiu.

6. Dôležité: testovacie miesto (MOM - antigénové testy) pre prihlásených zákonných zástupcov a žiakov školy bude otvorené v sobotu 20.2.2021 na MsÚ Martin, Nám. S. H. Vajanského 1 od 9.00 do 9.40, resp. môžete vyskúšať aj objednanie: https://services.bookio.com/mestsky-urad-v-martine/widget?lang=sk

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠ

PRÍLOHY:

1. Čestné prehlásenie: Zákonný zástupca - roč. 1. - 4.

2. Čestné prehlásenie: Zákonný zástupca - roč. 5. - 9.

3. Čestné prehlásenie: Zamestnanec

4. Informácie pre dotknuté osoby: Zákonný zástupca - roč. 1. - 4.

5. Informácie pre dotknuté osoby: Zákonný zástupca - roč. 5. - 9.

6. Informácie pre dotknuté osoby: Zamestnanec

 Naspäť