Vianočné a polročné prázdniny


Milí rodičia, žiaci, učitelia, na základe rozhodnutia ministra je upravený

termín vianočných prázdnin nasledovne: 21.12.2020 - 8.1.2021.

Vyučovanie začne v pondelok 11.1.2021. Polročné prázdniny

v termíne 1.2.2021 sa neuskutočnia. O podmienkach, spôsobe

vyučovania a nástupe žiakov do školy po prázdninách vás budeme

informovať.

 

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ ZŠ

 

Rozhodnutie ministraNaspäť