Organizácia vyučovania v 5. - 9. ročníku - nové


Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin oznamuje zákonným zástupcom a žiakom 5. - 9. ročníka, že výchovno-vzdelávací proces bude pokračovať dištančnou formou do odvolania.

Odôvodnenie: Mesto Martin rozhodnutím č. 40650/2020 zo dňa 7.12.2020 rozhodlo o obnovení vyučovania v školách za predpokladu splnia podmienky uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl.

Na základe zisťovania súhlasu s pretestovaním žiakov a zákonných zástupcov antigénovými testami 30 % rodičov vyjadrilo nesúhlas. Personálne, organizačné a technické možnosti školy v súčasnosti nedovoľujú zabezpečiť  prezenčné a dištančné vyučovanie súčasne.

O akejkoľvek zmene súvisiacej s výchovno-vzdelávacím procesom Vás budeme informovať.

                                                                                                                            Mgr. Jozef Krížo
Naspäť