Zmena organizácie prevádzky ŠKD


 

Oznamujeme rodičom a žiakom, že z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie,  minimalizovania miešania žiakov v jednotlivých oddeleniach a z dôvodu vyhnutia sa prípadným ďalším karanténam bude prevádzka ŠKD od 12.11.2020 až do odvolania v nasledujúcom režime:

Od 6:00  do 16:00 hod.

Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať po skončení vyučovania v siedmich oddeleniach.

1. oddelenie: 1. A      
2. oddelenie: 1. B                  
3. oddelenie: 2. A                 
4. oddelenie: 2. B                  
5. oddelenie: 3. A, 5. roč.      
6. oddelenie: 3. B, C               
7. oddelenie: 4. A, B  

                                                                        Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy              Naspäť