Začiatok vyučovania - roč. 1. - 4.


Oznamujeme žiakom a rodičom, že od 26.10.2020 sa obnovuje prevádzka školy a školského klubu detí pre žiakov ročníkov 1. - 4. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu. Žiaci vstupujú do budovy školy priebežne, nečakajú pred školou.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti: každý žiak musí v pondelok odovzdať podpísané toto tlačivo. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si tlačivo, môžu si ho vyzdvihnúť od pani vychovávateľky alebo službukonajúceho dozoru a vypísať pred školou (vlastné pero).

Prevádzka ŠKD:

Pondelok: 6.00 - 15.30, ďalšie dni: 6.00 - 16.30

Prevádzka ŠJ:

Pondelok: nevaríme (žiakom treba zabezpečiť väčšiu desiatu), ďalšie dni sa bude variť len jedno jedlo.

Dištančné vyučovanie žiakov ročníkov 5. - 9.:

Od pondelka 26.10.2020 do piatka 27.11.2020 bude pokračovať dištančné vyučovanie (EduPage, ZOOM, e-mail, ...) podľa riadneho rozvrhu (začiatok o 7.45, dĺžka vyučovacej hodiny - 45´).
Zaradenie výchovných predmetov: učiteľ výchovného predmetu informuje žiakov, či vyučovacia hodina bude a v akej forme, prípadne posiela žiakom na vypracovanie zábavné úlohy.

Jesenné prázdniny - zmena:

Termíny jesenných prázdnin sú nasledovné: piatok 30.10.2020, pondelok 2.11.2020, piatok 6.11.2020, pondelok 9.11.2020.

Všeobecné pokyny:
- žiak musí mať 2 rúška (jedno rúško náhradné) a 2 balíčky hygienických vreckoviek
- žiak prechádza v suteréne školy ranným filtrom (kontrola rúšok, dezinfekcia rúk, náhodné meranie telesnej   teploty)
- žiak musí mať rúško aj počas vyučovania (je potrebné rúška každý deň oprať a prežehliť)
- žiak sa počas prestávok zdržuje v triede.

                                                                                   Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školyNaspäť