Zatvorenie školy


 

OZNAM

Oznamujeme žiakom a rodičom, že na základe nariadenia okresného hygienika v Martine bude škola zatvorená v termíne

14.10.2020 - 23.10.2020

Vyučovať sa bude dištančne prostredníctvom EduPage, e-mail, ZOOM.

Prerušená je  aj výchovná činnosť v školskom klube detí. Nie je zabezpečované ani stravovanie v školskej jedálni (žiaci sú zo stravy automaticky odhlásení).

Predpokladaný začiatok vyučovania je v pondelok 26. 10. 2020.

Predpokladaný začiatok otvorenia školskej jedálne je 26. 10. 2020.

Denne sledujte oznamy na stránke školy a cez EduPage,

                                                                             Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školy
                                                       Naspäť