Ospravedlnenie neprítomnosti žiakov


Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.8.2020, ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka počas trvania mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 lehota podľa §144 ods. 10 zákona č. 245/2008 sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti sa vyžaduje vždy, ak žiak vymeškal 3 dni vrátane víkendu alebo sviatkov.

Mgr. Jozef Krížo, riaditeľ školyNaspäť