Otvorenie školského roka 2020/2021


 

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 02. 09. 2020 o 8.00 hod.

Organizačné pokyny:

Žiaci  1. ročníka
- privítanie prvákov a ich rodičov bude na školskom dvore. (V prípade nepriaznivého počasia v priestoroch školy).
Po privítaní -  presun rodičov do  1. A a 1. B triedy.

Žiaci 2. - 9. ročníka
- budú hneď od rána v triedach so svojimi triednymi učiteľmi

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu.

V prvom ročníku sa po otvorení školského roka uskutoční krátke rodičovské združenie, na ktorom budú rodičia informovaní o organizácii vyučovania, zápise do ŠKD, stravovaní v ŠJ a školských pomôckach.
Rodičovského združenia sa môže zúčastniť len jeden zákonný zástupca žiaka. Potrebné je rúško.

Ranný ŠKD nebude 2. 9. 2020 v prevádzke. Popoludní bude ŠKD do 15.00 hod.
Stravovanie v ŠJ začína 2. 9. 2020.

Obed pre 1. - 4. ročník o 9.45 hod., pre 5. - 9. ročník o 10.00 a 10.15 hod., pre žiakov ŠKD o 10.35 hod.

                                                                                                                                                  Vedenie školyNaspäť