Oznam pre stravníkov ŠJ v šk. r. 2020/2021


Oznamujeme rodičom žiakov, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťa stravovalo v školskej jedálni v šk. roku 2020/2021, že je potrebné, aby si prišli prevziať poukážky na zaplatenie stravy už v auguste 2020.

Poukážky sa budú vydávať v šk. jedálni od 26. 8. 2020 v čase 8.00 - 13.00 hod. Stravu je potrebné zaplatiť ešte pred začiatkom školského roka. Oznam sa týka aj rodičov budúcich prvákov.

Ďakujem za pochopenie.

                                                                             M. Ferencová, vedúca ŠJNaspäť