Prihlasovanie na obedy v ŠJ


Žiaci, ktorí budú navštevovať školskú jedáleň od 22. 6. 2020, sa na obedy môžu prihlásiť len

do 19. 6. 2020 do 12.00h. Čipové kartičky na obed sú povinné, bez kartičiek nie je možné

obed vydať. V mesiaci jún 2020 sa obed do obedárov nebude vydávať.

Za porozumenie ďakujem.

                                                                                    Vedúca ŠJ
                                                                                                                                                                                                    Naspäť