Aktuálne - prijímacie skúšky na stredné školy vrátane osemročných gymnázií


Vážení rodičia, milí žiaci !

Chcem Vás upozorniť na zmeny, resp. na informácie v súvislosti s prijímacími skúškami (ďalej len PS), ktoré sú pre vás dôležité v týchto dňoch. Preto tu už nenájdete informácie ohľadom podávania prihlášok a celej administrácie okolo nich. Prihlášky odišli na všetky stredné školy (ďalej len SŠ) 14. 5. 2020, tak ako ste si vybrali. Všetky boli SŠ doručené, čo som telefonicky overil na všetkých 14 školách kde sme prihlášky odoslali.

Pod textom nájdete dôležité dokumenty, resp. linky na ne. Môžete si ich stiahnuť, poprípade vytlačiť.

Prijímacie skúšky sa konajú, ako iste už viete, „administratívne“, podľa pokynov resp. pravidiel, ktoré vydalo MŠVVaŠ a sú zverejnené na jeho www-stránke, tu je link. Tieto kritériá si ešte čiastočne upravili SŠ a zverejnili ich na svojich webových stránkach do 7. 5. 2020. Prijímacie skúšky sa uskutočnia do 29. 5. 2020, 2. kolo do 30. 6. 2020 (ak nebudete prijatí v 1. kole – dúfajme, že sa to nestane).

Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a najneskôr do 29. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí (neprijatí) cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou. Predpokladám, že väčšina škôl bude posielať rozhodnutia oveľa skôr ako 29. mája a použije na to okrem iných spôsobov aj doručovanie poštou. Sledujte preto v najbližších dňoch svoje nahlásené e-mailové adresy, vaše poštové schránky a dvíhajte aj neznáme čísla (môže vám volať stredná škola).

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, do 29. mája 2020 je povinný do 29. mája 2020 zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie MŠVVaŠ. Takže piataci stále čakáte na upresnenie pokynov.

V najbližších dňoch si stále môžete vyzdvihnúť tzv. Zápisné lístky (vždy ma pred vyzdvihnutím informujte že kedy prídete – najlepšie telefonicky, zápisný lístok môže vyzdvihnúť aj žiak), ktoré bude nutné zaslať do školy, do ktorej  sa rozhodnete po doručení rozhodnutia o prijatí nastúpiť. Zápisné lístky budete zasielať odfotené alebo naskenované mailom alebo poštou až po oznámení výsledkov PS. Zápisný lístok je možné nahradiť aj špeciálnym potvrdením o nastúpení – nenastúpení na SŠ, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ a môžete si ho stiahnuť tu, poprípade v počítači vypísať a odoslať ako sken či fotografiu mailom a následne odoslať poštou na SŠ. V tomto prípade nemusíte po zápisný lístok do školy prísť. Zápisný lístok alebo potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na štúdium na zvolenú SŠ budete musieť odoslať čo najskôr, posledný termín je 4. 6. 2020, ale to je termín doručenia škole!!! (poštou musí ísť minimálne 2-3 dni dopredu), môžete ho zaniesť do SŠ aj osobne. Odporúčam ho odoslať, alebo zaniesť osobne čo najskôr po doručení rozhodnutia o prijatí na príslušnú SŠ a odbor. Ak bude žiak prijatý na viac SŠ, ste povinný oznámiť aj nenastúpenie na SŠ. Toto urobíte zaslaním už spomínaného tlačiva MŠVVaŠ, alebo aspoň zaslaním emailu na SŠ, či telefonicky.

Nezabudnite, že keď Vám bude oznámené rozhodnutie o neprijatí na SŠ, môžete využiť inštitút odvolania, čo budete mať určite napísané aj v rozhodnutí SŠ. Ak tak chcete urobiť, neváhajte s tým a napíšte odvolanie čo najskôr. Ak odvolanie nenapíšete, nebude vás SŠ v poradí po prijímacím skúškach (keď sa niektorí žiaci rozhodnú nenastúpiť na túto školu) posúvať vyššie, resp. s vami nebudú už vôbec počítať. Odvolanie môžete poslať aj na viac škôl. Následne ak by vás posunuli v poradí tak, že budete prijatí na jednu, poprípade na viac škôl, urýchlene sa rozhodnete kde nastúpite a tam zašlete zápisný lístok, alebo potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na SŠ vyššie uvedeným spôsobom. Ak vás príjmu na školu, resp. odbor, ktorý ste nepreferovali, resp. bol len akoby záložný, ale na iný odbor či školu vás neprijali, určite zápisný lístok či spomínané potvrdenie na túto školu doručte. Môže sa totiž stať, že ani po odvolaní vás neprijmú na iné školy či odbory a jediná škola ktorá vás prijala by vás bez potvrdenia nástupu na školu vyradila z poradia. Dostali by ste sa tak do tzv. 2. kola, kde budú na vás čakať odbory a školy ktoré už vôbec nemusia zodpovedať vašim predstavám o štúdiu.

Nezabudnite, oznamujete vždy aj nenastúpenie na SŠ, presunutie zápisného lístka, resp. zrušenie zápisu (ak vás zoberú na inú vami preferovanú školu po odvolaní).

Ďalšie informácie vám ochotne poskytnem emailom, cez EduPage, alebo na tel. čísle, ktoré som vám oznámil v správe cez EduPage. Samozrejme vieme si dohodnúť aj osobné stretnutie.

Pri osobnej návšteve v škole prosím používajte rúška, rukavice či pri vchode do budovy pripravenú dezinfekciu, vhodné je aj vlastné pero pri podpise prevzatia zápisného lístka.

Dôležité dokumenty:

Rozhodnutie MŠVVaŠ o PS

Dôležité termíny

Potvrdenie o nastúpení - nenastúpení na SŠ

Odvolanie - vzor


                                                                                        Mgr. Ľuboš Panuška

                                                                                  výchovný a kariérový poradcaNaspäť