Usmernenia MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu a aktuálne informácie ÚVZ SR


Usmernenia MŠVVaŠ SR k šíreniu koronavírusu

Aktuálne informácie Úradu verejného zdravotníctva SR

 

                                                                                                              Riaditeľstvo školy



Naspäť