Aj takto sme oslávili 85. výročie našej školy...


V októbri 2019 uplynulo 85 rokov od založenia najstaršej základnej školy v Martine.

29. októbra 2019 si pri tejto príležitosti  Mudroňkáči, za pomoci pedagógov školy  a školského klubu detí,  pripravili slávnostný  kultúrny program pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

Vo vyzdobenej  telocvični školy vystúpila takmer stovka žiakov všetkých ročníkov  s prednesmi básničiek, riekaniek, s veselými piesňami a tancami, s hrou na hudobných nástrojoch, so športovými a gymnastickými vystúpeniami...

Súčasťou osláv bolo aj vyhodnotenie súťaže Kľúč od brány školy, v ktorej žiaci 2. stupňa riešili symbolických 85 úloh z rôznych oblastí života školy. Tri víťazné družstvá boli odmenené krásnymi tortami s logom školy, ktoré boli upečené špeciálne na túto príležitosť.

Spestrením vyše hodinového programu bola aj videoprezentácia mestských a školských akcií, v ktorých Mudroňkáči opäť ukázali  svoju šikovnosť, nadanie a výbornú reprezentáciu školy. Aj vďaka im patrí naša Mudroňka dlhodobo medzi najkvalitnejšie a najúspešnejšie školy v meste a v okrese Martin.

 

Tu si môžete pozrieť reportáž TV Turiec zo slávnostného programu pre žiakov školy...

A tu fotky...

 

                         Naspäť