Memoriál Miroslava Jurana a MO v cezpoľnom behu - výsledky


Naša základná škola aj tento rok zorganizovala Memoriál Miroslava Jurana a Majstrovstvá okresu Martin v cezpoľnom behu žiakov a žiačok. Tento rok sa 24. 9. 2019 konal už  26. ročník, tento ročník sa konal pri príležitosti 85. výročia našej školy - najstaršej školy v našom meste.

Pri organizácii podujatia nám pravidelne pomáha niekoľko subjektov. Sú to: Jeseniova lekárska fakulta v Martine zapožičaním areálu, SAŠŠ - PaedDr. Elena Schmidtová, ktorá nám pomáha organizačne aj materiálne (korešpondencia, diplomy, odmeny rozhodcom). Mesto Martin nám poskytuje účelovú finančnú dotáciu  prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin na zabezpečenie vecných cien, občerstvenia a spotrebného materiálu.

Tento ročník súťaže sprevádzalo veľmi príjemné jesenné počasie. Súťaže sa zúčastnilo 12 škôl z celého okresu, 36 chlapcov a 30 dievčat, spolu 66 žiakov. Preteky boli veľmi zaujímavé. Najlepšie sa prezentovali dievčatá a chlapci z Gymnázia Lettricha a ZŠ s MŠ, Hurbanova.

Víťazné družstvá chlapcov a dievčat ako aj víťazi – jednotlivci postúpili na Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu, ktoré sa budú konať v Liptovskom Mikuláši.

Tu si môžete pozrieť výsledkové listiny...

 

                                              Riaditeľstvo školyNaspäť