Zasadanie Rady RZ a triedne ZRPŠ


 

Vážení rodičia,

 

pozývame vás na triedne rodičovské združenia v 2. – 9. ročníku, ktoré sa

uskutočnia vo štvrtok 12. 9. 2019 o 16,00 v kmeňových triedach.

 

Zasadnutie Rady RZ sa bude konať v stredu 11.9.2019 o 16.00 h

v učebni fyziky.

 

                                                                                                            Riaditeľstvo ZŠNaspäť