Oceňovanie mladých záchranárov na Mudroňke


Mesto Martin dlhoročne  podporuje projekt Mladý záchranár v publikácii  Martinský  záchranár. Každoročne sú oceňovaní nádejní mladí záchranári z martinských základných škôl cenami mesta a mestskej polície. Oceňovanie organizuje mesto Martin s MsÚ, odd. školstva, mládeže a športu.

Dňa 6. 5. 2019  boli  v ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin ocenení mladí martinskí záchranári, ktorí si z rúk primátora mesta Martin Jána Danka, náčelníka Mestskej polície Martin Milana Bartoša, od autora projektu Mladý záchranár Bruna Horeckého a od riaditeľa školy Jozefa Kríža prebrali ceny mesta Martin, Mestskej polície Martin a redakcie časopisu Fľak.

Ocenení vyžrebovaní  žiaci za správne vyplnený  záchranársky testík:

Katarína Vašinová, ZŠ s MŠ, Dolinského,

Radim Gabaj, ZŠ, J. Krónera,

Sofia Kubalová, ZŠ, A. Stodolu.

 

Ocenení žiaci za výtvarné práce na tému Bezpečne na bicykli:

Sebastián Jambor, ZŠ, P. Mudroňa,

Vivien Konstantová, ZŠ, N.Hejnej,

Sára Fintová, ZŠ s MŠ, Hurbanova.

Ocenení žiaci za uskutočnený Dobrý skutok (Pomoc rodičom, spolužiakom, kamarátom):

Daniel Pavolka, SZŠ T. Zanovita (Pomoc zranenému kamarátovi),

Dárius Baran, SZŠ Bell Amos (Starostlivosť o chorého starého otca),

Andrej Krátky, ZŠ A. Dubčeka (Pomoc neznámemu človeku).

Do troch súťaží Martinského záchranára sa spolu  zapojilo rekordných  250 žiakov z 12 martinských základných škôl.

Najviac žiakov sa zapojilo zo ZŠ, P. Mudroňa, SZŠ T. Zanovita a ZŠ, A. Stodolu.

Putovný pohár primátora mesta Martin Jána Danka pre mladých martinských záchranárov získala najaktívnejšia škola, z ktorej sa zapojilo najviac žiakov do všetkých troch záchranárskych súťaží - ZŠ, P. Mudroňa. Blahoželáme!

Zdravie máme len jedno, chráňme si ho!

Text: Bruno Horecký

 Naspäť