ZBER PAPIERA


Dátum: 14. – 15. mája 2019

Čas:      od 13,30 – 16,30 hod.

Miesto: školský dvor

Najaktívnejších žiakov škola odmení vecnými cenami. Pre žiakov a triedy s najväčším množstvom nazbieraného papiera si zaujímavé ceny pripravila aj firma Brantner.

Kartón a papier je potrebné zviazať oddelene.

                                                          Mgr. Z. Lietavcová a Mgr. L. Lacková

                                                   Naspäť