Konzultačné popoludnie


Dňa 24. 1. 2019 (štvrtok) sa v čase

 

od 14,30 do 17,30 uskutoční konzultačné

 

popoludnie.

 

Rodičia sa môžu prísť informovať

 

o výchovno-vyučovacích výsledkoch

 

svojich detí v 1. polroku

 

šk. r. 2018/19.

 

 

 

24. 1. 2019 o 16,00 sa v 7. B triede uskutoční

 

stretnutie rodičov žiakov 9. ročníka

 

s výchovným poradcom k prijímaciemu

 

konaniu na stredné školy.

 

 

                                    

                                     Riaditeľstvo školyNaspäť