Mikuláš 2018


Vo štvrtok 6. 12. 2018 zavítala mikulášska nálada aj do Základnej školy, P. Mudroňa, v Martine. Už od rána bolo na všetkých badať, že to nie je len obyčajný ďalší deň      v škole. Panovala tu sviatočná nálada. Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Pre žiakov všetkých tried sme si my, žiaci deviateho ročníka, pripravili krátky program, ktorý sme v jednotlivých triedach prezentovali. Z chodieb sa celý deň ozývalo radostné spievanie so sprievodom na gitare. Deti v škole Mikuláša trpezlivo očakávali a prichystali si pre neho aj pekné pesničky a básničky. Výslužku v podobe sladkostí si určite zaslúžili. Sem-tam chcel niekoho čert zobrať so sebou, ale anjeli mu v tom zabránil. Deti Mikuláša a jeho pomocníkov s úsmevom odprevadili a on sa pobral na ďalšiu cestu za ostatnými poslušnými deťmi.


                                                                                                                                                                                  Eva Oľhova, 9. B

 Naspäť