Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka


V utorok 23. októbra absolvovali žiaci 1. ročníka testovanie pohybových predpokladov s cieľom zistiť, či v prváčikoch drieme športový talent. V tento deň bol v telocvični už od rána neobvyklý ruch. Učitelia pripravovali materiál, športové náradie, náčinie a stanovištia na testovanie pohybových predpokladov našich prvákov. Na organizáciu, meranie výkonov a rozhodovanie bol potrebný väčší počet učiteľov, vychovávateľov a asistentov, preto mali žiaci 2. - 4. ročníka riaditeľské voľno. Testovanie sa konalo od 8.00 do 12.30 a zúčastnilo sa ho viac ako 50 žiakov z troch prváckych tried. Niektorí žiaci veľký nápor testovania nezvládli, ale väčšina vydržala až do konca. Viacerí žiaci prekvapili kvalitnými výkonmi a v budúcnosti bude určite na čom stavať.

Cieľom celoplošného testovania žiakov prvého a tretieho ročníka je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni. Na testovaní spolupracujú Národné športové centrum, Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor.
Od školského roku 2018/2019 je testovanie povinné pre všetky deti 1. ročníka základných škôl, ktoré absolvujú o dva roky rovnaké testy aj v 3. ročníku. Každé otestované dieťa dostane osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport. Modul testovania bude súčasťou informačného systému v športe, ktorý legislatívne upravuje zákon o športe.
 
Zoznam testov, ktoré absolvovali žiaci 1. ročníka:
- telesná výška a telesná hmotnosť,
- hĺbka predklonu,
- sed-ľah,
- opakovaná zostava s tyčou,
- výdrž v zhybe nadhmatom,
- skok do diaľky z miesta,
- kotúľanie 3 lôpt,
- člnkový beh 4x10 m,
- vlajková naháňačka,
- viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov.

Viac o testovaní sa môžete dozvedieť tu, resp. v nasledovných odkazoch:

http://www.sportcenter.sk/stranka/projekt-testovania-prvakov-odstartovala-ministerka-martina-lubyova

https://www.minedu.sk/ziaci-zakladnych-skol-si-otestuju-na-aky-sport-maju-predpoklady/

 Naspäť