19. - 23.10.2020
Rozvrh hodín
14. - 23.10.2020
Zatvorenie školy

Riaditeľské voľno


Oznamujeme žiakom a rodičom, že z dôvodu

 

TESTOVANIA POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV

ŽIAKOV 1. ROČNÍKA 

 

 budú mať dňa 23. 10. 2018 (utorok) 

žiaci ročníkov 2. 4. 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

 Školský klub detí bude v prevádzke aj v dopoludňajších

hodinách pre žiakov 2. - 4. ročníka, ktorých rodičia

nemajú možnosť zabezpečiť starostlivosť o nich.

Obed je potrebné odhlásiť individuálne.

                                               Riaditeľstvo ZŠNaspäť