Memoriál Miroslava Jurana a Majstrovstvá okresu Martin v cezpoľnom behu


Naša základná škola už tradične organizuje na začiatku školského roka Memoriál Miroslava Jurana a Majstrovstvá okresu Martin v cezpoľnom behu. Tento rok sa 27. 9. 2018 konal už jubilejný  25. ročník.

Krátky príhovor predniesol a jubilejný ročník memoriálu slávnostne otvoril Mgr. Imrich Žigo, zástupca primátora mesta Martin.

Pri organizácii podujatia nám pravidelne pomáha niekoľko subjektov. Sú to: Jeseniova lekárska fakulta v Martine zapožičaním areálu, SAŠŠ - PaedDr. Elena Schmidtová, ktorá nám pomáha organizačne aj materiálne (korešpondencia, diplomy, odmeny rozhodcom). Mesto Martin nám poskytuje účelovú finančnú dotáciu  prostredníctvom Rodičovského združenia pri ZŠ, P. Mudroňa 3, Martin na zabezpečenie vecných cien, občerstvenia a spotrebného materiálu.

Tento ročník súťaže sprevádzalo príjemné jesenné počasie (pôvodný termín podujatia sme kvôli nepriaznivému počasiu museli zmeniť, ale oplatilo sa). Súťaže sa zúčastnilo 13 škôl z celého okresu, 38 chlapcov a 30 dievčat, spolu 68 žiakov. Preteky boli veľmi zaujímavé a hlavne v chlapčenskej kategórii aj veľmi vyrovnané.

Víťazné družstvá chlapcov a dievčat ako aj víťazi – jednotlivci postúpili na Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu, ktoré sa budú konať v Liptovskom Mikuláši.

 

 

 

Text: Mgr. Ľuboš PanuškaNaspäť