Otvorenie školského roka 2018/2019


Riaditeľstvo Základnej školy, P. Mudroňa 3, Martin oznamuje rodičom a žiakom našej školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude

03.09.2018 o 8.00 hod. na školskom dvore.

 

Oznam pre rodičov žiakov, ktorí nastupujú do prvého ročníka.

Po otvorení školského roka sa budú v triedach konať krátke rodičovské združenia, na ktorých budú rodičia podrobne informovaní o priebehu vyučovania, o školských pomôckach, o zápise do školského klubu detí aj o stravovaní žiakov v školskej jedálni.

Stravovanie v školskej jedálni  začína dňa 03.09.2018.

Školský klub detí bude v prevádzke do 15.00 hod.

 Naspäť