Skrátené vyučovanie


V dňoch 26. 6. 2018 až 29. 6. 2018 bude vyučovanie skrátené nasledovne:

 

26. 6. 2018   I. st.   do 10.25 h

  II. st.   do 10.50 h

                       ŠKD   do 13.00 h

 

27. 6. – 28. 6. 2018    I. st. do 11.20 h

                                     II. st. do 12.15 h

 

26. 6. – 29. 6. 2018 bude 3. oddelenie ŠKD zrušené. Žiaci budú preradení do ostatných oddelení.

 

                                                                                                  Riaditeľstvo školy

 Naspäť