Poldenný prázdninový tábor


Základná škola Ul. P. Mudroňa ponúka pre Vaše dieťa

 POLDENNÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR,

ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 6. júla 2018, každý deň v čase od 7,30  do  13,30 hod.

Príspevok na čiastočnú úhradu za starostlivosť o žiaka v školskom zariadení je vo výške 10 €, nezávisle na tom, koľko dní sa dieťa tábora zúčastní.

Otvorenie tábora je podmienené záujmom a minimálnou účasťou 15 detí. Program bude prispôsobený počasiu – plánované sú športové aktivity, zábavné hry a súťaže, ľahká turistika v blízkom okolí, výtvarné činnosti  a pod.

Ostatné výdavky budú upresnené vždy deň vopred podľa plánovaných aktivít (cestovné, vstupné, obed...).

Rodič zabezpečí dieťaťu pitný režim a suchú stravu.    

V prípade záujmu je možné dieťa prihlásiť u triedneho učiteľa  najneskôr do 19. 6. 2018. Naspäť