Jazykové vyučovanie B&E SCHOOL


Vo štvrtok 12.4.2018 sa v našej telocvični uskutočnilo stretnutie s riaditeľom Jazykovej školy B&E SCHOOL RNDr. Jánom Súkeníkom, ktorý rodičov informoval o spoločnom plánovanom projekte jazykového vyučovania v budúcom školskom roku v našej škole s názvom "Play, Learn and Grow ... Together!" Ide o vytvorenie lokálneho jazykového centra. Jazykové vyučovanie v anglickom jazyku sa bude týkať budúcich žiakov 5. - 9. ročníka.

Výhody:

  • Vyučovanie v moderne vybavenej učebni v priestoroch ZŠ.
  • Vyučovanie po školskom rozvrhu (žiadne presuny).
  • Vedenie výuky slovenskými a anglickými lektormi.
  • Vyučovanie je zamerané na komunikáciu (nejde o doučovanie).
  • Nízky počet žiakov v skupine (6 - 12 žiakov).
  • Skupinu tvoria žiaci jedného ročníka.
  • Frekvencia výuky - 2 x 60 min. / týždeň.
  • Nízka cena (2,95 € / osoba / hodina.

Viac informácií a podmienky výuky sú uvedené na www.be-school.sk a na tel. čísle 0905325697.

Predbežnú prihlášku si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteľov, tajomníčky školy alebo stiahnuť nižšie.

 

Predbežná prihláška

 

 Naspäť