Riaditeľské voľno - chrípkové ochorenia


Oznamujeme rodičom,

že z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov

sa v dňoch 9. a 12. februára 2018

(piatok a pondelok)  nebude vyučovať

v 1. – 9. ročníku.

Školský klub detí nebude v prevádzke. 

Žiaci budú  automaticky odhlásení

zo stravy v ŠJ.

Vyučovanie začne opäť v utorok 13.02.2018.

Riaditeľstvo školy ďakuje za pochopenie.

 

Mgr. Jozef Krížo

riaditeľ ZŠ Ul. P. Mudroňa

 Naspäť