RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka


Pozývame rodičov žiakov 9. ročníka na konzultačné RZ so zástupcami SŠ nášho regiónu a s výchovným poradcom školy, ktoré sa uskutoční 18. januára 2018 (štvrtok) na 2. medziposchodí školy.

 

Informácie VP o 15.30 h v 6. A triede, konzultácie so zástupcami SŠ o 16.00 h v 6. B triede. Na konzultácie môžete prísť aj s Vaším dieťaťom.

 

                                                                                      Mgr. Ľuboš Panuška, výchovný poradca

 Naspäť