Riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5-2017


Oznamujeme žiakom a rodičom,

že z dôvodu TESTOVANIA 5-2017

(žiaci 5. ročníka budú testovaní

zo slovenského jazyka a literatúry  

a z matematiky)  

budú mať dňa 22. 11. 2017 (v stredu) 

žiaci ročníkov 6. 9. 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

 Žiaci týchto ročníkov majú obed odhlásený.

                                               Riaditeľstvo ZŠNaspäť